Over aanmelden en de intakeprocedure, het begeleidingsplan en traject, verzekeringen en de PGB

Hoe kun je aanmelden?

Wil je je aanmelden? Dan vindt je hier alle informatie over de intake procedure.

Als je echt belangstelling hebt om naar Frankrijk te komen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. De wachtlijst kan namelijk heel snel veranderen en dan is het handig als we alvast starten met de procedure.

Stap 1: Lees alle informatie goed door.

Als je wilt weten of hulp in Frankrijk iets voor jou is, adviseren we je om het volgende te doen:

Lees vervolgens ook aandachtig door wat je van ons kan verwachten en wat we van jou verwachten.

Wat kun je van ons verwachten?

Wie komen in aanmerking voor begeleiding bij BijDeBron.

In principe bieden we begeleiding aan jongeren van 16 t/m 30 jaar. In principe wil in dit geval zeggen, iets jonger of ouder kan, als het goed past in de groepssamenstelling van dat moment. Deze jongeren komen meestal in aanmerking voor het Time-out arrangement.

Daarnaast begeleiden we ook volwassenen die behoefte hebben aan een Herstel of pastoraal arrangement.

Wie komen niet in aanmerking voor begeleiding bij BijDeBron.

Omdat we jongeren / volwassenen begeleiden vanuit een gezinssituatie kunnen we gasten met de volgende problematiek niet begeleiden:

 • Gasten met agressieproblematiek waar ze geen controle over hebben.
 • Gasten met overwegend psychiatrische problematiek, die onder regelmatig toezicht en behandeling moeten staan van een behandelaar.
 • Gasten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen in een ander.
 • Gasten met verslavingsproblematiek. (Hier kan men niet gebruiken, men kan hier wel stoppen met gebruiken.)
 • Gasten met seksueel ontremd gedrag. (Denk dan vooral aan pedofilie.)
Wat verwachten we van jou?

We verwachten dat je gemotiveerd bent om aan jezelf te werken.

We willen dat je uit vrije wil komt!
Dat je gemotiveerd bent om aan jouw problemen te gaan werken. We gaan er vanuit dat je meewerkt aan al de activiteiten die afgestemd zijn op jouw begeleidingsprogramma, waaronder het wekelijkse begeleidingsgesprek.
Ook hanteren we in huis een huishoudelijk reglement, we verwachten dat je hiermee instemt.

We verwachten van jou dat je onze manier van geloven wilt respecteren.

Wij geloven in God en we voeden onze kinderen op een christelijke manier op. Wij willen dat je respect op kunt brengen voor onze manier van geloven en opvoeden. De kinderen zien in jou vaak een voorbeeld, daar moet jij je van bewust zijn.
We introduceren geloof ook in onze manier van begeleiden. We merken dat wanneer jongeren God vinden, ze veel beter in staat zijn om hun leven op een rij te krijgen. We gebruiken de Bijbel als richtlijn om ons denken, voelen en handelen te hanteren.
Je hoeft niet zelf te geloven, maar weet dat wij dat wel doen en het geloof voor ons een belangrijk is.
Wij dringen het geloof niet op, maar als je vragen hebt of meer wilt weten, willen we er graag met je over praten.
Als je dit niet wilt of kunt respecteren kun je beter naar een andere hulpverlenende instantie gaan.

Stap 2 Neem contact met ons op.

Als je naar BijDeBron wil komen, neem dan eerst contact met ons op. Wij bekijken dan samen of er bij ons plaats is en of wij jou hier iets te bieden hebben.

 • Bel ons op vanuit Nederland of stuur een email met je vragen. Onze contactgegevens vind je op de  Contact-pagina.

Hoe gaat het dan verder?

 • We bespreken met elkaar je vragen en kunnen desgewenst informatie geven.
 • We vragen wat je verwachtingen zijn en waarom je naar Frankrijk wilt komen.
 • We vragen of je onze voorwaarden wilt accepteren.

Volgens nemen we altijd even een paar dagen bedenktijd om:

 • Te beoordelen of jij in ons gezin en in de groep past op dat moment.
 • En ook even goed nog na te denken over jouw vragen.

We geven jou ook altijd even een paar dagen bedenktijd om de volgende stap te zetten.
En dan, na een paar dagen bedenktijd? Je belt ons op en we bespreken of we doorgaan.

Stap 3 Het intakegesprek.

Als je naar BijDeBron kan komen, dan vragen we vervolgens je contact op wil nemen met:

Wij werken samen met bureau BV-dienstverlening Bert Vlijm. Hij nodigt je dan uit voor een intakegesprek. In het intakegesprek worden vragen aan je gesteld, zodat duidelijk wordt wat jouw hulpvraag precies is.

Wij vragen ook of de intaker wil letten op specifieke kenmerken die te maken hebben met samenwerken en leven met de groep die al in Frankrijk zit.
Daarna wordt de conclusie van dit gesprek met ons besproken. We leggen alle bevindingen naast elkaar en dan besluiten wij samen met de intaker of een opname goed en haalbaar zou zijn.
Vervolgens bespreken wij dit met je en dan besluiten we samen of we verder gaan.

Stap 4 De aanvraag van PGB en overige kosten.

Als het voor jou een goede keus blijkt om naar BijDeBron te gaan is en je besluit om verder tegaan, dan kan er een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd worden. Je kunt dit zelf doen, maar je kunt het ook laten verzorgen door BV-dienstverlening. Bert heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd op dit gebied. We kunnen dit van harte aanbevelen. In de meeste gevallen gaan we dan ook een begeleidingsplan en arrangement opstellen, waarin staat wat we samen hebben afgesproken.

Je begeleiding wordt in bepaalde gevallen betaald door de overheid via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Hiermee kunnen de kosten voor begeleiding betaald worden. Daardoor werken we ook conform de Nederlandse richtlijnen: rapporteren en het maken van een begeleidingsplan.

Als dit in gang is gezet is, duurt het meestal een week of 6 voor dat dit rond is. Als we dan geen wachtlijst hebben, dan maken we afspraken over je komst naar Frankrijk. Soms kan ik ook dan al aangeven wanneer iemand ongeveer kan komen. Ik houd dan rekening met wie er in Frankrijk weggaat. We proberen hierin zo duidelijk mogelijk te zijn.

Onze uitgangspunten bij plaatsing:

 • We hanteren insluitings- en uitsluitingscriteria. 
 • Regelmatig werken we ook met crisisopvang. Dit doen we als heel snel handelen echt nodig is, denk aan loverboy problematiek, of mishandeling.
 • Elke plaatsing moet inpasbaar zijn in ons gezin en bij de jongeren die we op dat moment in begeleiding hebben. 
 • We bieden maatwerk, we zoeken samen naar de beste oplossing. 
 • We doen geen concessies aan de groepsgrootte. Dat zien we als te veel water bij de wijn en gaat volgens ons ten koste van de kwaliteit. 
 • Onze groep in huis is nooit groter dan 5 mensen, op die manier kunnen we garant staan voor een individueel begeleidingstraject. 
 • We werken met tarieven die afgestemd zijn op een PGB-norm, gebrek aan financiën mag echter nooit de reden zijn dat plaatsing niet door kan gaan. 
 • We hebben een steunfonds waar op in uiterste gevallen een beroep gedaan kan worden. Dit kan besproken worden met Stichting BijdeBron.

Het is soms mogelijk om met ons mee te reizen naar Frankrijk. De kosten hiervoor zijn € 0,19/km. Anders zul je vervoer moeten regelen per vliegtuig of trein. Soms wordt iemand gebracht door ouders, familie of vrienden. We zijn daar ook een voorstander van, men kan gelijk zien wie wij zijn, waar je gaat wonen, kortom als er later verhalen zijn te delen kan men zich hier beter iets bij voorstellen.

Verzekeringen

Als je naar Frankrijk komt is het noodzakelijk dat je verzekeringen afsluit. Wij gaan er vanuit dat je de verzekeringen zelf regelt voor je vertrek naar Frankrijk. Wij adviseren om ruim voor die tijd even contact op te nemen met de Evangelische Zending Alliantie. Deze organisatie kan je een heel goed verzekeringspakket aanbieden. Geef aan dat je naar BijDeBron in Frankrijk gaat en vraag naar Tom Haakma. Hij kent onze situatie en kan je uitstekend adviseren.

Welke verzekeringen zijn nodig?

 • Een ziektekostenverzekering: Geef aan dat je naar Frankrijk gaat en vraag alle documenten die je nodig hebt als er iets gebeurd.
 • Een ongevallenverzekering: Jij moet je zelf verzekeren tegen ongevallen, wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.
 • Een WA-verzekering: Een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid.
 • En misschien een reisverzekering.

Tot slot

Aansprakelijkheid

Wij wijzen er met nadruk op dat BijdeBron B.V. niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel of schade welke ontstaat tijdens je verblijf in Frankrijk.

Omgaan met privé-gegevens

BijDeBron B.V. en alle betrokken zorgverleners houden alles geheim wat zij weten over de budgethouder en diens gezin, partner of huisgenoten. • Toevoegen aan:
Tip op Hyves

Wij geloven dat ieder mens uniek is geschapen en dat God voor ieder mens een doel heeft. Als dit doel herkend wordt en binnen bereik komt zien we vaak dat mensen gelukkig zijn.
search
Wil je je aanmelden? Dan vindt je hier alle informatie over de intake procedure.