Oproep

Wij zoeken ondersteuning voor de begeleiding van jongeren!

Nieuwe website, bijen kasten bouwen, klaar voor behandeling, quote van gast, BijVoorbeeld,

Op de spiksplinternieuwe website van BijDeBron gaan we werken met een nieuwbrief, waarin we u op de hoogte gaan houden van nieuwsfeiten van ons begeleidingswerk. Jullie krijgen via e-mail automatisch een bericht dat er een nieuw bericht is geplaatst.

Ik ga jullie over de volgende nieuwsfeiten informeren:

  • Foto van de maand
  • Activiteit van de maand
  • Een plaatje of praatje over een gast van BijDeBron
  • Een qoute uit het leven met God in Frankrijk
  • De column van de maand: 'BijVoorBeeld'. Jan verteld wat hem afgelopen maand heeft aangesproken.

met mac de nieuwe site uploaden

Foto van de maand: Nieuwe website

Wij zijn heel trots op de nieuwe site. Gijs Horvers heeft een wonder verricht, hij heeft met Jan geworsteld over vormgeving en alles moest natuurlijk perfect gaan functioneren. Het was al met al een beste klus. Maar nu gaan we genieten, we gaan er mee aan de slag. Bram (de zoon van Jan) zal samen met Jan nu tekst en plaatjes in de site kunnen plaatsen.

Activiteit van de maand: Bijen

Elke gast hier op de boerderij heeft persoonlijke hulpvragen waar aan gewerkt wordt. Wij integreren die hulpvragen in activiteiten. De imker activiteit is er een van. Bijen zijn fantastische beestjes om mee te werken. Iedereen die mij helpt met het imkeren, 'pakken we altijd goed in'. Maar daarnaast is het van belang dat we rustig omgaan met een volk. Het is een spannende uitdaging om met je handen in een bijenvolk te geraken. Maar geloof me, het voelt goed! Het is een kwestie van rustig vertrouwen dat wat je doet ook goed gaat! Daar zit de leerervaring. En als men zoiets meemaakt, geeft dit zelfvertrouwen! Belangrijk voor later. En daarnaast heel educatief, er zijn zoveel mooie vergelijkingen te noemen tussen het 'gewone leven' en de orde en harmonie in een bijenvolk. Het gaat erom, om die inzichten te delen, en ze je eigen te maken, dat is dan weer leven vanuit zo'n bron. 

Er gaat iemand naar huis!

We zijn blij dat er mensen hier komen, maar het is nog beter dat ze ook weer gaan! Want dan zijn ze klaar voor de volgende stap in hun leven.
Afgelopen week is er iemand vertrokken. We hebben hier ongeveer 11 maanden lief en leed gedeeld. Zoiets is niet mis, dan heb je iets met elkaar. Ze was klaar voor haar volgende stap, een behandeltraject in Nederland. Ze heeft ontdekt dat dit goed is om de doelen in haar leven te kunnen realiseren. Vaak gaan mensen als ze hier klaar zijn ' gewoon' aan het werk, of naar huis, of naar school of...kan van alles zijn. Wat belangrijk is dat de Time out in Frankrijk nieuw perspectief heeft opgeleverd. Dat is de bedoeling, de neus een andere kant op.
We wensen haar veel succes!

De quote van een gast van BijDeBron

"Inzicht zonder handeling brengt geen verandering!"

Column van Jan van Ee: BijVoorBeeld

Afgelopen week kreeg ik van iemand een mailtje. Ze gaf aan dat ik teveel suggereerde dat je zonder God niet echt je identiteit kunt ontdekken. Wat doe ik toch, zo'n verhaal is niet goed uit te leggen, dat moet je meemaken. Ik zie het als volgt: " Ik heb bij mijn vorming, bij mijn schepping iets van Gods beeld gekregen, dat maakt mij uniek, dat is mijn identiteit"!
Ja, ja, waar haal ik deze 'wijsheid' vandaan? Nou gewoon, uit de bijbel. In de bijbel staat geschreven: God heeft ons naar Zijn beeld gemaakt. (Genesis 1: 26) Het staat er zelfs drie keer achter elkaar, dus dat is scheepsrecht! Het is natuurlijk vet wonderlijk, God was al bij mijn wording betrokken toen ik er nog niet eens echt was, (Psalm 139: 13 t/m 16) David de schrijver van dit vers was er ook al helemaal van onder de indruk, hij zegt, in vers 17: Hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten,o God!
Kijk dit is even iets anders dan wat we soms over 'het maken' van een kindje horen. Het is niet zo maar iets, als je de bijbel geloofd. En dat wil ik graag even benadrukken, dat is een hou vast wat mij laat zien dat God belang heeft in mijn bestaan. Maar dus ook in dat van jou! Het mooiste wat ik heb meegemaakt was, dat ik ontdekte wat dit betekende in mijn leven. Ik was op zoek naar mijn identiteit. Ik zocht het overal en in alles, maar vond alleen maar leegte. Totdat ik iets zag in de ogen van iemand, dat was liefde, die ik niet had, niet kende. Het was alsof ik in de ogen van God keek. Die jonge vrouw die mij over Jezus vertelde, had iets van Zijn beeld in zich. Het werd door die getuigenis zichtbaar, God werd zichtbaar. Ik ben in God gaan geloven en ik weet nu na ruim 35 jaar geloven, God kan mensen veranderen, Hij wil dit ook aan jou duidelijk maken. En dan ga je dat beeld, die unieke identiteit, ervaren. Zoiets hou je niet voor jezelf, je wil dit laten zien aan anderen. Dat is BijVoorbeeld zichtbaar als men echt BijDeBron komt.

Laat een reactie achter op de website!

We willen jullie vragen om reacties achter te laten op de website. Voorheen kreeg ik persoonlijk reacties, nu kan iedereen gewoon zien wat de reacties zijn, op deze manier wordt de informatie interactief.

Mensen jullie zijn geweldig!

Mede door jullie fantastische ondersteuning hebben we het gered!
De jongeren die we vanaf juli in begeleiding hadden zonder PGB hebben we tot nu toe dankzij jullie ondersteuning kunnen begeleiden.
We hebben niemand naar huis hoeven sturen, dat is echt prachtig.
Deze mensen krijgen op deze manier ook weer een kans, perspectief, dat is gaaf!
Ik wil iedereen die hier aan meegewerkt heeft dan ook heel graag namens al die jongeren hartelijk bedanken.
Natuurlijk ook namens Jenneke en het bestuur van Stichting BijdeBron, heel hartelijk dank.
 
De actuele situatie van dit moment:
Vanaf 1 januari 2011 worden er gelukkig weer PGB budgetten toegekend.
De wetgeving is aangescherpt en daarom is de situatie niet voor iedereen rooskleurige.
Heel veel jongeren die vastlopen maar wel graag willen veranderen hebben nu minder kans om een PGB te krijgen.
Ze moeten eerst een behandelgeschiedenis hebben. Wij willen ze sneller een kans geven.
Wij begeleiden vaak jongeren die vanuit een crisis tot inkeer komen. Ze willen dan tijdens de time-out hier in Frankrijk nadenken hoe ze hun leven kunnen verbeteren.
Dat zijn geweldige mooie kansen, daar willen we voor blijven gaan.
Maar we hebben jullie hulp er bij nodig.
Denk a.u.b. met ons mee.
 
Het bestuur van stichting BijdeBron wil er dit jaar ook weer alles aan doen om een steunfonds te gaan realiseren waar jongeren die niet in aanmerking komen voor een financiële vergoeding, een beroep op kunnen doen.
Op dit moment hebben we drie jongeren in Frankrijk zitten die niet in aanmerking komen voor een PGB budget.
Wij kunnen en willen deze jongeren niet terug sturen.
Dus we willen proberen om ze met u hulp nog een verblijf te kunnen aanbieden.
Wilt u in overweging nemen of u een donatie wilt overmaken naar Stichting BijdeBron.
U zou de jongeren hiermee een enorme dienst bewijzen.
 
Maak a.u.b. zo snel mogelijk een gift over naar:
Stichting BijdeBron
Rabobank nummer: 393404633
o.v.v. "ondersteuning"
Hartelijk dank.

Wij vragen u hulp voor onze jongeren

Wij willen op komen voor alle jongeren die heel graag naar ons toe willen komen voor een Time-out, maar dit vanaf 1 juli 2010 niet meer gefinancierd kunnen krijgen d.m.v. een PGB. Wij vragen daarvoor u hulp! Wij willen u vragen om onderstaande bericht goed te lezen.

Lieve mensen,

Wij, Jan en Jenneke van Ee, werken met Nederlandse jongeren in Frankrijk.
Zoals u weet bieden wij ze een Time-out programma aan, gericht op identiteits- ontwikkeling en toekomstperspectief.
We doen dit vanaf 2002 en hebben op deze manier bijna 100 jongeren in ons gezin begeleid.
Bijna alle jongeren financierden hun begeleiding d.m.v. een Persoon Gebonden Budget (PGB).

Wij willen middels deze brandbrief de vrijmoedigheid nemen om op te komen voor alle jongeren die heel graag naar ons toe willen komen voor een Time-out, maar dit vanaf 1 juli 2010 niet meer gefinancierd kunnen krijgen d.m.v. een PGB.
Minister Klink heeft vastgesteld dat vanaf 1 juli 2010 geen nieuwe PGB-s meer worden verstrekt aan nieuwe aanvragers. De reden is dat het budget voor 2010 overschreden is.

Wij moeten vanaf dit moment het volgende vaststellen:

Jongeren die nu een verzoek bij ons indienen, kunnen wij niet meer hier heen laten komen zodat ze in hun (ziekmakende) omgeving moeten blijven.

Wij zijn door deze plotselinge maatregel van de Minister ook een beetje radeloos!
Maar we willen er alles aan doen om het toch mogelijk te maken dat we jongeren perspectief kunnen blijven bieden en we ons werk kunnen blijven doen.
Waarschijnlijk komt er januari 2011 een nieuw PGB beleid en waarschijnlijk ook weer PGB budget beschikbaar, we zoeken dus naar een overbruggingsfinanciering.
Onze Stichting BijdeBron kan hier een rol in spelen om hun begeleiding geheel of gedeeltelijk te financieren.
De afgelopen jaren hebben we de stichting niet veel nodig gehad omdat de PGB gelden voorhanden waren.
Nu hebben we echter hulp nodig omdat we deze vorm van zorg graag willen voortzetten.
En…….. daar hebben we uw hulp bij nodig.

Wat kunt u doen?
Bid met ons dat er ruimte komt om d.m.v. PGB financiering Christelijke zorg te verlenen.
Praat erover met anderen en motiveer ze mee te doen!
Bespreek het met vrienden, op je werk, of op een kerkelijke kring.
Misschien kan de opbrengst van een inzameling in uw kerk of gemeente hier aan besteed worden?

Maak a.u.b. zo snel mogelijk een gift over naar:
Stichting BijdeBron
Rabobank nummer: 393404633
O.v.v. ‘ondersteuning ’.

Deze handen hebben hier samen gewerkt in Frankrijk. Helpt u de jongeren aan een Time-out in Frankrijk?

Deze handen hebben hier samen gewerkt in Frankrijk.
Helpt u de jongeren aan een Time-out in Frankrijk?

Download dit bericht in pdf!

Artikel Elizabethbode: Voor God in Frankrijk

Ruim 1050 kilometer van Nederland vandaan en als jongere even helemaal weg zijn van je moeilijkheden. Je doet wat werkzaamheden in en om de boerderij en krijgt veel persoonlijke aandacht van mensen die God in hun leven kennen. Deze time-out biedt de familie Van Ee op hun boerderij BijdeBron in het Franse Pouzols.

search